W dniach 10 – 13 kwietnia 2014 r.  11 - osobowa grupa  młodzieży  słabowidzącej    z naszego Ośrodka, której towarzyszyło 3 opiekunów, wzięła udział w projekcie pt. „Wsparcie osób z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie” realizowanym przez PFRON w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywności zawodowej, Podziałanie 1.3.6. PFRON- projekty systemowe. Jego realizacja odbywała się w Warszawie. Zajęcia w jakich braliśmy udział  były adresowane do uczestników i opiekunów. Miały one charakter diagnostyczno- psychologiczno- prawny.

Działanie programowe realizowane były w ciekawy, atrakcyjny sposób. Każdy uczestnik odbył  konsultację z lekarzem i mógł zapytać o ważne dla niego  kwestie  medyczne, miał indywidualną diagnozę kompetencji  społeczno – zawodowych,  wziął udział w warsztatach psychologiczno- tyflologicznych  oraz  wysłuchał ważnych informacji prawnych. Wymiernym  efektem tych działań  był indywidualnie dopasowany drobny sprzęt likwidujący  bariery funkcjonalne u osób z niepełnosprawnością wzrokową. W programie zajęć było także miejsce na integrację oraz wzbogacanie wiedzy o miejscu, w którym przebywaliśmy.  Udało nam się obejrzeć  w kinie film „Kamienie na Szaniec”, Bibliotekę Uniwersytecką, rywalizować ze sobą podczas zawodów bowlingowych w Rozrywkowym Centrum Miasta „Hulakula”, podziwiać Stadion Narodowy, warszawską starówkę oraz zobaczyć  aktualne wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich szczególnie, że  zbliżała się 70. rocznica powstania w getcie.  Niektórzy z nas pierwszy raz w życiu byli w Warszawie, jechali metrem, otwierali drzwi do pokoju hotelowego kartą magnetyczną i o zmroku poruszali się po ulicach wielkiego miasta. Pogodziliśmy  pożyteczne z przyjemnym.