W dniu 29 kwietnia 2014r. w Poznaniu odbyła się konferencja  pod hasłem „Budowanie strategii bezpieczeństwa w szkole”, której organizatorami byli ODN Poznań, wydawnictwo PWN i Policja. Najważniejsze  tematy dotyczyły działań Policji podejmowanych celem zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  online oraz tego jak wspierać  strategie zachowań uczniów nakierowane na ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz  jak rozwijać odpowiednie kompetencje grona pedagogicznego w tym zakresie. Chcąc wzbogacić Państwa warsztat pracy podajemy adresy stron internetowych, na których można znaleźć materiały na ten temat tj: scenariusze zajęć i konspekty lekcji.

Mogą one być wykorzystane podczas godzin wychowawczych w szkole lub zajęć wychowawczych w internacie. Te strony to: www.fdn.pl (Fundacja Dzieci Niczyje) szukać  w  „materiały dla rodziców”  lub „baza wiedzy”: są tutaj bezpłatne pliki do pobrania na temat: przemoc fizyczna, wykorzystywanie seksualne dzieci, komercyjne wykorzystywanie dzieci, zagrożenia dzieci w Internecie itp. inne strony to: www.zlydotyk.pl, www.pyrek.pl (policyjny serwis edukacyjny) tutaj są m.in. filmy edukacyjne np. „Dopalacze – droga donikąd’’ oraz znajduje się panel nauczycielski, a na nim konspekty lekcji np.: „Co mnie złości’’, „Dziękuję ja się nie truję’’, „Agresja i przemoc wśród uczniów”.