Banner 468x60

Zapraszamy na zwiedzanie i zabawę w Parku Orientacji Przestrzennej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Urządzenia dydaktyczno-zabawowe zainstalowane na terenie obiektu służą prowadzeniu aktywnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych dotkniętych dysfunkcją wzroku. Na terenie parku wytyczono również ścieżki o różnej nawierzchni, tory przeszkód, równoważnie oraz założono poletka z roślinami. Dzięki korzystaniu z takiej formy rehabilitacji niewidomi uczą się wykorzystywać wszystkie dostępne im zmysły i rozpoznają strukturę nawierzchni, kierują się dźwiękiem i zapachem.