lekcja muzealna04"Podróż w czasie. Sarmacki barok, czyli o modzie, muzyce i zwyczajach naszych przodków" to temat warsztatów muzealnych w których wzięli udział szóstoklasiści szkoły podstawowej Naszego Ośrodka. Projekt "Kulturalny Poznań bez barier 2" miał na celu poszerzyć wśród naszych milusińskich wiedzę dotyczącą dawnych czasów. Podczas lekcji muzealnej uczniowie mieli okazję poznać oraz przymierzyć wyjątkowe dla epoki stroje oraz usłyszeć i spróbować wydobyć dźwięki z  instrumentów na których grali nasi przodkowie.

 lekcja muzealna01

lekcja muzealna02

lekcja muzealna03

lekcja muzealna05