Dnia 21 września 2013 r. w Muzeum Tyflologicznym w Owińskach pan Marek Jakubowski zorganizował prelekcję dotyczącą przywiezionych przez niego z Petersburga unikalnych archiwaliów brajlowskich. W trakcie wykładu przedstawił kilka rodzajów zapisu w systemach przedbrajlowskich. Wśród był między innymi dokument tłoczony w Paryżu na papierze czerpanym z 1802 roku.

Dokument ten następnie przewieziono do Rosji - oglądała go caryca Maria Aleksandrowa. Został on opisany przez rosyjskiego tyflologa Skrybickiego w 1941 roku. Inne dokumenty pochodziły również z XIX wieku - tłoczone pismem liniowym, z wykorzystaniem czcionek czarno-drukowych oraz brajlem rosyjskim. Materiały te zostaną zeskanowane i udostępnione później w ekspozycji muzealnej. W spotkaniu uczestniczyła kilkuosobowa grupa pracowników naszej placówki.