DSC08420Od pomysłu zorganizowania spotkania rodziców dzieci niewidomych, który narodził się w Ośrodku w Owińskach, do jego realizacji minęły prawie dwa lata. Przez ten czas placówka wypiękniała i wzbogaciła się w nowoczesną salę gimnastyczną mogącą pełnić również rolę sali konferencyjnej. Właśnie w tej sali Ośrodek przyjął swoich gości.

W sobotę 18 października ponad 100 rodziców z województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przybyło do Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach aby uczestniczyć w I Wielkopolskim Kongresie Rodziców Dzieci Niewidomych „Niezwykli rodzice, niezwykłych dzieci”. Przez kilka godzin rodzice i specjaliści słuchali wykładów i uczestniczyli w dyskusji dotyczącej polityki edukacyjnej i społecznej, szans osób niewidomych na rynku pracy; wymieniali poglądy i dzielili się doświadczeniami.

Kongres został zorganizowany przez Ośrodek w Owińskach przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu, Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszeniem „Pomóż Dziecku Niewidomemu”. Patronat honorowy objęli: Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Bożena Szydłowska – Poseł na Sejm RP i Jan Grabkowski – Starosta Poznański. Zebranych gości powitali Maria Tomaszewska – Dyrektor Ośrodka oraz Jan Grabkowski. Następnie głos zabrała Pani Poseł, która pozdrowiła zebranych w swoim imieniu jak również odczytała list od Rzecznika Praw Dziecka. Zebranych pozdrowiła również Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty. Ponadto obecni byli Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, Maria Grabkowska – Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele PFRON: Maciej Horyń wiceprezes Zarządu i Grzegorz Naranowicz – dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Funduszu oraz Elżbieta Oleksiak – kierownik Centrum Rehabilitacji Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.

  Dużo emocji wzbudziła dyskusja o wyborze rodzaju edukacji dla dziecka. Na pytanie: szkoła w miejscu zamieszkania czy specjalistyczna placówka z internatem odpowiedzi trzeba udzielić z troską o dobro konkretnego dziecka i przy pełnej specjalistycznej wiedzy o jego możliwościach. Rodzice muszą mieć prawo do wyboru miejsca edukacji ich dzieci, a zdaniem większości dyskutantów edukacja specjalna powinna być nazywana raczej specjalistyczną z uznaniem dla jej możliwości i osiągnięć. Kolejne tematy: pomoc społeczna i rynek pracy dla niewidomych zdominowały dyskusję panelową.

Wielkopolski Kongres to pierwsza krajowa inicjatywa, której celem była publiczna debata rodziców i specjalistów o najistotniejszych problemach dzieci z dysfunkcją wzroku. Wnioski z kongresu zostaną przekazane właściwym władzom. Organizatorzy i uczestnicy wierzą, że taka wymiana poglądów u źródeł jest jak najbardziej sensowna i liczą na kolejne spotkania.