▪ Wydawanie świadectw maturalnych i zaświadczeń: 30 czerwca 2015 godz. 12.00 (sala 204)
▪ Maturalne egzaminy poprawkowe :
- ustne: 24-28 sierpnia 2015 r. (szczegółowy terminarz zostanie podany po uzyskaniu wyników
przeprowadzonych egzaminów maturalnych)
- pisemne: 25 sierpnia 2015 r. godz. 9.00