Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach informuje, iż po analizie sytuacji pandemicznej, podejmuje decyzję, że do dnia 11 kwietnia 2021r. zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne realizowane są w trybie zdalnym.
Dyrektor Ośrodka
Bartłomiej Maternicki