Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Elżbiety Melcer Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach w latach 1989 - 1996. 
 
Wyrazy współczucia Pani Magdalenie Ciesielskiej i rodzinie Zmarłej
składa
Zespół kierowniczy, pracownicy i wychowankowie Ośrodka.
 
Cześć Jej pamięci.