BMaternickiInformujemy, że w dniu 21 maja 2020 roku Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął decyzję o powołaniu Pana Bartłomieja Maternickiego na stanowisko Dyrektora Ośrodka.
Pan Bartłomiej Maternicki spełnia wymagania formalne jakie powinna posiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w SOSW dla Dzieci Niewidomych: nauczyciel mianowany, studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, doradztwo zawodowe ukończone w 2015 roku w Collegium da Vinci, studia wyższe zawodowe ukończone w 1999 roku na Akademii Rolniczej w Poznaniu - Wydział Technoligii Drewna, przygotowanie pedagogiczne oraz tyflopedagogiczne i zarządzanie oświatą.        
 
Pan Maternicki jest związany z Ośrodkiem od  1995 roku ma duże doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku. Osiemnaście lat pracował  w Ośrodku na stanowisku nauczyciela zawodu, od 2012 roku pełnił funkcję wicedyrektora ds. szkół ponadgimnazjalnych, a od 2018 roku po wprowadzeniu reformy oświaty wicedyrektora ds. szkół ponadpodstawowych.
 
Od lat współpracuje z różnymi pracodawcami, z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, jest przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej i Mistrzowskiej przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Pan dyrektor współpracuje także z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Centralną Komisją Egzaminacyjną będąc autorem materiałów egzaminacyjnych oraz informatora dotyczącego nowych egzaminów i opracowania dotyczącego wyposażenia Ośrodków Egzaminacyjnych.
 
Nowo powołany dyrektor chce kontynuacji pracy zespołu, którym dotychczas kierowała zmarła 10 maja 2020 roku Pani Dyrektor Maria Tomaszewska.  
 
"Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ale prawdą jest też, że zdarzają się ludzie wyjątkowi, onieśmielająco mądrzy, którzy wpływają na bieg zdarzeń i kształtują historię. Mieliśmy ogromne szczęście, mogąc współpracować właśnie z taką osobą. Ośrodek dla Dzieci Niewidomych w Owińskach to jedna z najważniejszych instytucji szkolno-wychowawczych dla dzieci niewidomych w Polsce  i nie zejdzie ze szlaku, który wytyczyła Pani Maria. Liczę zresztą, że niejeden raz się na tym szlaku spotkamy z wszystkimi przyjaciółmi Ośrodka” - deklaruje Pan Bartłomiej Maternicki.