sport20199613 maja br. w naszym Ośrodku po raz 22 odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznym dla młodzieży słabowidzącej i niewidomej. Oprócz naszych uczniów na obiekcie sportowym gościliśmy również młodzież ze Słowacji (szkoły z Bratysławy i Levoczy). Łącznie w imprezie wystąpiło blisko 45 młodych sportowców. Najlepsze rezultaty osiągnęli: Szymon Kipar, Szymon Jarosz, Kinga Przewoźna i Liana Repikova z Levoczy w grupie niewidomych. Dla wielu nasze zawody są pierwszym krokiem do sukcesów na dużych imprezach sportowych.