technikumOtwieramy nowy kierunek dydaktyczny: technik programista. (Nabór na kierunek technik programista nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody organu prowadzącego oraz Ministra Edukacji Narodowej).

Cykl kształcenia wynosi 5 lat. Nauka zakończona będzie maturą oraz egzaminem zawodowym. Realizowane rozszerzenia podczas nauki: matematyka i język angielski.

Kierunek daje możliwość zdobycia kwalifikacji na dwóch kierunkach:
- tworzenie i administrowanie stron internetowych oraz baz danych,
- projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Zapewniamy pracownię przystosowaną do potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku, zawierającą specjalistyczne oprogramowanie komputerowe powiększająco-mówiące i mówiące.
Uczniowie kończący technikum będą wyposażeni w fachową wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie kształcenia na poziomie wyższym lub podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie.
Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o kształceniu w naszym Ośrodku zapraszamy na drzwi otwarte, które odbędą się 23 marca 2019r. w godzinach od 11:30 do 13:30.