druzynaL06Nadrzędnym celem działania organizacji harcerskich jest wychowywanie młodego człowieka w imię ideałów zawartych w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Jest to więc cel zbieżny z celami wychowawczymi, jakie stawia przed sobą szkoła. To, nad czym w zakresie wychowania chcą pracować nauczyciele i szkolni pedagodzy, jest wzmacniane i utrwalane w trakcie pracy harcerskiej. Oczywiście tylko tam, gdzie drużyny harcerskie będą istnieć… Praca Nieprzetartego Szlaku to kwintesencja terapii realizowanej w placówkach, do których uczęszczają osoby z różnymi niepełnosprawnościami, przygotowana w najciekawszej dla nich formie. Od 1,5 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach prężnie działa 89 Wielopoziomowa Drużyna Nieprzetartego Szlaku DREPTACZE. W dniach 24-25.02.2017r, harcerze z Ośrodka mieli możliwość wybrać się na „II Chaotyczną Cykoriadę” do Koziegłów, organizowaną przez 3 DHS Chaos i 5 DH Chaosiaki. Było to zupełnie nowe doświadczenie ze względu na pierwsze biwakowanie wśród dużej liczby harcerzy. Tematem przewodnim była II wojna światowa, tak więc zadania jakie między innymi należało wykonać to:

- Obrona przed Niemcami (paintball)
- Podrabianie dokumentów niemieckich. (Po mieście chodzili Niemcy i sprawdzali dokumenty. Źle podrobione, groziły zakuciem w kajdany i aresztowaniem)
- Namiot z dymem - szukanie zaszyfrowanego tekstu
- Pole minowe - wyznaczone sznurkiem pole, z którego należało wyszukać miny
- „Prom” zjazd na linie
- Drukarnia - należało złożyć z liter hasło propagandowe
- Mały sabotaż – malowanie znaku Polski Walczącej na murze pilnowanym przez strażnika.
Zbiórki, biwaki rajdy czy też obozy, dla harcerzy NS są prawdziwą przygodą życia. To w czasie uczestnictwa w takich imprezach, mają okazję wykorzystać wszystko, czego nauczyli się w szkole, podczas zajęć warsztatowych a także w praktyce. W nowym miejscu, innej sytuacji bez rodziców i nauczycieli, za to z pomocą drużynowych, oraz kolegów i koleżanek. Za sprawą uczestnictwa w przygotowanych specjalnie dla nich zadaniach stają się bardziej samodzielni, zaradni życiowo, przezwyciężają swoje słabości, uczą się zachowań społecznych oraz współpracy w grupie.

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

TV

baneredn