KUL05W dniach 23-24.02.2017 roku trzy uczennice wraz z nauczycielką języka angielskiego i doradcą zawodowym uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez prof. dr. hab. Bogusława Marka — Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przyszłe studentki filologii angielskiej wraz z opiekunami zapoznali się z dostosowaniami kształcenia studentów do potrzeb osób niewidomych, technologiami stosowanymi w adaptacji materiałów dydaktycznych (termoformowaniem i termografiką oraz innymi technikami), poznali nowe pomoce dydaktyczne stosowane w nauczaniu języka i terapii niewidomych i słabowidzących. Ważnym punktem programu był udział w zajęciach prowadzonych dla studentów KUL z udziałem osób niewidomych i z zastosowaniem materiałów w brajlu oraz grafiką dotykową. Uczennice w czasie pobytu rozmawiały z niewidomymi studentami kształcącymi się na filologii angielskiej. Najciekawsze dla naszych przyszłych absolwentek były zajęcia osobiście przeprowadzone przez profesora. Zwiedziliśmy również salę dydaktyczną specjalnie zaprojektowaną dla dzieci i młodzieży, które mogą zapoznać się z zasadami pomagania osobom niepełnosprawnym wzrokowo, pomocami, jakimi posługują się niewidomi oraz zapoznać się z różnymi elementami terapii i stymulacji wzrokowej. Wielość materiałów, jakimi dysponuje KUL dla studentów niewidomych, wzbudził w nas duży podziw i szacunek. Powróciliśmy z Lublina pełni wrażeń i z nadzieją, że na innych polskich uczelniach może być też tak ciekawie i interesująco dla niewidomych.

Ewa Polewska

Łukasz Mroziński

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

TV

baneredn