biblioteka0824.01.2017 dzieci z małego internatu pod opieką swoich wychowawców odwiedziły bibliotekę publiczną w Owińskach. Na początek dzieci obejrzały bibliotekę, działy z  regałami dla najmłodszych, oraz literaturę dla starszych czytelników. Wychowankowie poznali budowę książki, zasady korzystania z biblioteki. Uczyliśmy dzieci poszanowania książek, rozwijania wyobraźni twórczej. Wychowankowie uczestniczyli w różnych zabawach i konkursach związanych książkami przygotowanych przez bibliotekarkę i wychowawcę grupy. Każde dziecko przeczytało wybrany fragment bajki. Na koniec zajęć dzieci wykonały kolorowe zakładki do książek.  Zdaniem naszych wychowanków. Wyjście do biblioteki było bardzo pouczające, cieszyli się że mogli tam pójść i zapoznać się z jej ofertą z której w przyszłości niektórzy skorzystają.

B. Świerkowska

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

TV

baneredn