Drodzy rodzice, mili uczniowie.
Już niedługo rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Przekazujemy informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego:
a) Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września o godzinie 12.00 spotkaniem uczniów z wychowawcami klas w poszczególnych salach.  
b) Przyjazd dzieci do internatu możliwy jest we wtorek 1 września 2020r. od godz. 8.00.
c) Spotkanie rodziców z Dyrekcją Ośrodka odbędzie się w nowej sali gimnastycznej o godz. 12.00 (wejście do sali dla rodziców będzie możliwe od strony Parku Orientacji Przestrzennej).
d) Po zebraniu z Dyrekcją rodzice uczniów rozpoczynających naukę w Ośrodku zostają na sali gimnastycznej i oczekują na przybycie wychowawców klas (uczniowie przekazani są przez wychowawcę pod opiekę wychowawców internatu lub grupy świetlicowej). Po spotkaniu wychowawca klasy odbiera ucznia ze świetlicy szkolnej i przekazuje pod opiekę rodzicowi na nowej sali gimnastycznej.
e) Rodziców w czasie pobytu w Ośrodku obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.
f) W związku z pandemią koronawirusa do odwołania zakazuje się przywożenia przez uczniów maskotek i zabawek.
g) Procedura zwrotu podręczników i książek do biblioteki szkolnej czasie  trakcie epidemii COVID-19 wygląda następująco:
1.    Zwracane podręczniki i książki powinny być zapakowane, najlepiej w foliową reklamówkę, papier lub karton.
2.    Do podręczników i książek powinna być dołączona kartka z następującymi informacjami:
a)    Imię i nazwisko ucznia
b)    Data zwrotu podręczników i książek
c)    Spis, wykaz zwracanych podręczników i książek wraz z numerem bibliotecznym.
3.    Podręczniki i książki składowane będą w wyznaczonych w portierni miejscach, a następnie odbędą kwarantannę.
4.    Po okresie kwarantanny podręczniki i książki zostaną zwrócone do biblioteki.

Do zobaczenia!

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn