Lista przyjętych i zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I Szkoły Podstawowej i nabór do klas wyższych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych i zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do I klas Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów nie zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do II etapu rekrutacji do I klas Branżowej Szkoty I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych i zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn