W związku z ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej kalendarzem zmian w szkołach i placówkach do wakacji z dnia 13.05.2020 roku, Dyrekcja Ośrodka informuje, że aktualnie wypracowujemy procedury zasad sanitarnych, niezbędne do przyjęcia uczniów na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Rozważamy także możliwość uruchomienia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III. Jednocześnie informujemy, że na razie nie widzimy możliwości przyjęcia wychowanków do internatu.
 
O konkretnych postanowieniach wszyscy rodzice zostaną powiadomieni do dnia 22.05.2020 roku

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn