Komunikat dotyczący odbioru świadectw przez absolwentów klasy III LO
1.    Odbiór świadectwa jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły indywidualnego terminu.
2.    Absolwent przyjeżdzający do Ośrodka proszony jest o zwrot książek i podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej (do sekretariatu szkoły).
3.    Podczas przebywania wewnątrz budynku należy przestrzegać przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000658/O/D202006pd58.f)
4.    Absolwent musi osłonić usta i nos przy pomocy części odzieży lub maseczki, przy portierni zdezynfekować ręce i zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w Ośrodku (minimum 2 metry). Rekomendujemy także założenie rękawiczek jednorazowych.

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn