Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski , w dniu dzisiejszym tj. 24.04.2020r.  podał nowe informacje dotyczące działania placówek oświatowych podczas epidemii  i tak :

•    Działalność szkół, żłobków i przedszkoli zostaje zawieszona do 24 maja 2020r.
•    Egzaminy maturalne potrwają od 8 do 29 czerwca 2020r.
•    Egzamin ósmoklasisty będzie w terminie od 16 do 18 czerwca 2020r.
•    Od 22 czerwca 2020r. rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
•    W połowie sierpnia odbędą się egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych


Z up. dyrektora
Magdalena Żychska-Maserok

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn