Drodzy Rodzice,
apelujemy do Państwa o pozostawienie dzieci chorych i przeziębionych w domu, o nieprzysyłanie ich do szkoły i internatu. Pod opieką rodziców będą się czuły dobrze i szybciej wyzdrowieją.
Prosimy o zwrócenie uwagi na przestrzeganie przez wszystkie dzieci, zarówno zdrowe jak i chore pozostające w domach, podstawowych zasad higieny, w tym: częstego mycia rąk z użyciem mydła i ciepłej wody oraz ochrony podczas kichania i kaszlu. Instrukcja obrazkowa mycia rąk w wersji dla uczniów słabowidzących wywieszona będzie na drzwiach toalet w naszym Ośrodku, dodatkowo na fanpage’u jest możliwość pobrania pliku audio z instrukcją mycia rąk stworzoną dla uczniów niewidomych i słabowidzących, z którą uczniów zapoznają wychowawcy.  
Prosimy Rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopochodne, aby niezwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Jednocześnie Główny Inspektorat Sanitarny Informuje, że jeśli uczeń lub rodzic nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodów do obaw.
 
Kontakty do stacji sanitarno-epidemiologicznych:
 
Województwo wielkopolskie: 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23
Telefon: 61 854 48 00 
 
Województwo zachodniopomorskie: 70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
Telefon: 91 462 40 60 
 
Województwo lubuskie: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. K. Jagiellończyka 8B
Telefon: 95 722 60 57 
 
Województwo kujawsko-pomorskie: 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4
Telefon: 52 37 618 00 
 
Województwo pomorskie:  80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
Telefon: 58 344 73 00 
 
W przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia: tel. 800 190 590 (infolinia czynna całodobowo).  
 
Z poważaniem
Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn