Dla grup zorganizowanych chcących odwiedzić Park opłata wynosi 5zł./osobę. Opłatę należy uiścić na konto 70 1030 1247 0000 0000 8722 6042, najpóźniej dzień przed przybyciem na miejsce. Opiekun/ organizator wycieczki przed wejściem do Parku okazuje potwierdzenie dokonania płatności. Opłata za wejście do Parku nie podlega zwrotowi. Dla gości indywidualnych wejście bez opłat.

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn