bingobrajl
W ramach projektu “Bingo Brajl” uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach biorą udział w tworzeniu kolejnej gry matematycznej rozwijającej umiejętności i utrwalającej wiadomości z klasy 7 i 8 SP.
Pierwsze dwa miesiące to opracowywanie koncepcji gry wraz z opiekunkami merytorycznymi, paniami: Magdalena Ciesielską i Marią Kaliszan-Kaźmierczak. 
Do kolejnych etapów prac włączali się uczniowie. Podobnie jak przy poprzednim realizowanym projekcie mocno zaangażowali się w tworzenie gry.  Oceniali też czytelność i dostępność gry dla osób niewidomych. Przekazywane przez nich uwagi i sugestie były na bieżąco analizowane i w znacznym stopniu przyczyniły się do ostatecznego kształtu gry. Wraz z uczniami zaprojektowano również szatę graficzną gry, która odpowiada potrzebom środowiska osób z dysfunkcją wzroku.
Przygotowaliśmy też pliki z grą, które umieszczone zostały w zakładce "Pliki do pobrania". Będą mogły zostać pobrane i wydrukowane przez nauczycieli szkół dla uczniów z dysfunkcją wzroku z całej Polski. Pierwsze z działu kolejność wykonywania działań matematycznych już dostępne.
Projekt realizowany jest w ramach Programu „mPotęga” finansowanego przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Wnioskodawcą i realizatorem zadania jest Stowarzyszenie „Pomóż Dziecku Niewidomemu”.
 
 
 

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn