eko07

Ekouczennice wraz z opiekunami wzięły udział w zajęciach ekologiczno - przyrodniczych zorganizowanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Oborniki w ramach kampanii edukacyjnej "Windą do lasu". Młodzież dowiedziała się co to jest bioróżnorodność, zrównoważona gospodarka leśna, dlaczego powinniśmy chronić lasy i jak wiele w tym względzie zależy od nas. Oglądały również wiele eksponatów dzikich zwierząt oraz spacerowały w lesie. Dziękujemy za ciekawe zajęcia.

 

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn