wizyta13W ubiegłym miesiącu klasy 1-3 szkoły podstawowej gościły w swoich salach lekcyjnych dzieci z przedszkola nr 142 w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w ramach innowacji pedagogicznej „Bawmy się wspólnie” realizowanej w tymże przedszkolu. „Mali goście” z wielką ciekawością oglądali rożnego rodzaju pomoce przydatne osobom słabowidzącym i niewidomym do nauki nie tylko alfabetu Braile’a, ale również liczenia czy rysunku. Był też czas na integrację poprzez wspólny śpiew, taniec i zabawę chustą Klanzy. Ponadto dzieci odwiedziły Muzeum Tyflologiczne w Ośrodku, gdzie dotykały stare mapy dla niewidomych. Na koniec oddały się zabawie w parku orientacji przestrzennej, pokonując tor przeszkód, roślinny labirynt czy nasłuchując dźwięków przez komunikatory głosowe. Wizyta i wszystkie punkty programu udały się dzięki pomocy i współpracy dzieci i opiekunów obydwóch stron. 

 

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn