dbi01Od wielu lat podejmujemy działania profilaktyczne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy. Każdego roku w ramach ewaluacji wewnętrznej pozyskujemy informacje na temat bezpieczeństwa naszych uczniów w Sieci i typu zagrożeń związanych z cyberprzemocą.  W tym roku nasz Ośrodek po raz pierwszy aktywnie włączył się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Po zgłoszeniu na stronie dbi.pl. Polskiemu Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF) szkolnej inicjatywy obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu i złożeniu deklaracji o przystąpieniu do konkursu  rozpoczęliśmy realizację zaplanowanych przez siebie zadań. W naszym Ośrodku akcja trwała od 5 lutego do 15 marca. Wydarzenie przebiegało pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
                 W celu przybliżenia tematu zostały udostępnione przygotowane przez organizatorów DBI pakiety materiałów edukacyjnych i promocyjnych. Działania skierowaliśmy na promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. Nasi niewidomi i słabowidzący uczniowie korzystają na co dzień z nowych technologii informacyjnych, specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku, dlatego zaangażowaliśmy się też w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, który znacznie poprawia jakość ich życia. W przedsięwzięciu uczestniczyli wychowawcy internatu oraz wychowawcy klas szkoły podstawowej I-III, IV-VIII, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, szkoły branżowej I stopnia specjalnej oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Wychowawcy klas oraz internatu przeprowadzili szereg lekcji na temat zapobiegania zjawiskom cyberstalkingu, cyberbullyingu oraz pozytywnego wykorzystania Internetu. Korzystali z autorskich scenariuszy zajęć, ale również z tych, które proponowali organizatorzy DBI, np. ze strony sieciaki.pl. W salach lekcyjnych, w świetlicach internatu i na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki informujące uczniów o możliwych zagrożeniach. Powstały: plakaty, projekty znaczków, przestrzenne prace z informacją w braju i w czarnodruku, książeczka dotykowa "Bezpieczny Internet", którą wykonali p. Joanna Czopik i p. Marcin Jurga przy pomocy uczniów grupy 12 i 11 (pomysł autorski) oraz prezentacje multimedialne, w tym wyróżniająca się prezentacja z quizem i elementami audiodeskrypcji  wykonana przez ucznia Jakuba Sobczuka z klasy Ib LO dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym ze szkoły przysposabiającej do pracy.
               W wyniku wspólnych działań zdobyliśmy ważne wyróżnienie i nagrody w postaci atrakcyjnych gier planszowych oraz zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2019.  JESTEŚMY DUMNI Z TEGO WYRÓŻNIENIA! 
 
 
 

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn