gra5W ramach projektu "Z planimetrią za pan brat" uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy III Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach biorą udział w tworzeniu nowatorskiej gry matematycznej rozwijającej umiejętności obliczania pół, obwodów figur płaskich oraz doskonalą dotykową i wzrokową rozpoznawalność i poprawne nazewnictwo figur geometrycznych. Gra składała się z kart przedstawiających modele figur geometrycznych do rozpoznania przez niewidomych i słabowidzących, z zadaniami o różnym poziomie trudności. Dodatkowo przewidziano tzw. karty funkcyjne, które podnoszą atrakcyjność gry. Założeniem jest, aby w trakcie gry uczniowie musieli dopasowywać figury o:
a. jednakowych obwodach,
b. jednakowych polach,
c. kształtach.
Wymiary figur muszą więc być tak dobrane, aby, można je było dopasowywać. Uczniowie współtworzący i grający w grę będą musieli się wykazać znajomością wzorów oraz własnościami figur geometrycznych. Karty do gry dla osób słabowidzących posiadają odpowiedni kontrast, specjalnie dobrane kolory oraz powiększoną czcionkę. Karty dla uczniów niewidomych są wydrukowane na specjalnym papierze puchnącym (a więc dostępne za pomocą zmysłu dotyku) ze zróżnicowaną fakturą, zastępującą kolor oraz różnymi konturami. Opisane będą z wykorzystaniem brajlowskiej czcionki.
W pierwszych dwóch miesiącach realizacji projektu uczniowie wraz z opiekunami merytorycznymi Paniami Magdaleną Ciesielską oraz Marią Kaliszan-Kaźmierczak przygotowywali koncepcję gry. W kolejnym etapie do prac włączyli się uczniowie (współtwórcy gry), którzy stali się testerami projektu pod kątem jego atrakcyjności jako gry matematycznej, oceniali też czytelność i dostępność gry dla osób niewidomych. Przekazywane przez nich uwagi i sugestie były na bieżąco analizowane i w znacznym stopniu przyczyniły się do ostatecznego kształtu gry. Wraz z uczniami zaprojektowano również szatę graficzną gry, która odpowiada potrzebom środowiska osób z dysfunkcją wzroku.
Projekt realizowany jest w ramach Programu „mPotęga” finansowanego przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Wnioskodawcą i realizatorem zadania jest Stowarzyszenie „Pomóż Dziecku Niewidomemu”.

Autor: Łukasz Mroziński SOSWDN Owińska.

logo 01B Stowarzyszenie LOGO mFundacja mass logotyp ikona sowa jpg

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn