Szanowni Państwo,
W związku z przedłużającymi się pracami remontowymi prowadzonymi w Ośrodku, o których informowałam Państwa w piśmie z dnia 21.08.2018 roku i brakiem możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom, Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim podjął decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia roku szkolnego na dzień 10.09.2018 roku godz. 10.00.
Jednocześnie informuję Państwa, że istnieje możliwość pozostawienia dzieci pod opieką Ośrodka w czasie gdy nie będą odbywały się zajęcia. O chęci pozostawienia dziecka pod opieką placówki prosimy telefonicznie poinformować kierownika internatu Pana Dariusza Jurgę ( tel. 666 049 713) do dnia 31.08.2018 do godz. 15.
Wyznaczono następujące terminy odpracowania :

03.09.2018 – odpracowany zostanie 29.09.2018
04.09.2018 – odpracowany zostanie 20.10.2018
05.09.2018 – odpracowany zostanie 27.10.2018
06.09.2018 – odpracowany zostanie 17.11.2018
07.09.2018 – odpracowany zostanie 24.11.2018

Za zaistniałą sytuację przepraszam

Dyrektor Ośrodka Maria Tomaszewska

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn