drzewo3Dnia 18 czerwca absolwenci klas III Gimnazjum zorganizowali pożegnalne ognisko z okazji ukończenia nauki w Gimnazjum. W ten sposób uczniowie chcieli podziękować wszystkim pracownikom naszego Ośrodka, którzy się do tego przyczynili. Wcześniej odbyła się uroczystość wkopania drzewka bukowego, którym uczniowie upamiętnili 100 rocznicę odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W ceremonii tej wzięła udział dyrekcja naszego Ośrodka, rodzice uczniów, nauczyciele i wychowawcy a także uczniowie z klas I-III SP, dla których była to ciekawa lekcja patriotyzmu.

 

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn