rajd5W sobotę 16 czerwca odbyła się wycieczka autokarowa „Śladami Powstania Wielkopolskiego”. Organizatorem było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  Oddział Środowiskowy   Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka, którego członkami są również uczniowie naszego Ośrodka. Wycieczka była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Poznańskiego. Początek naszej wyprawy miał miejsce w Owińskach, gdzie dołączyli pozostali uczestnicy. Następnie odwiedziliśmy Murowaną Goślinę i Pobiedziska, gdzie przy tamtejszych pomnikach poświęconych Powstańcom Wielkopolskim wysłuchaliśmy wystąpień pani przewodnik na temat uczestników lokalnych walk. Kolejnymi punktami  naszego wyjazdu był Kostrzyn, w którym odwiedziliśmy mogiły powstańców oraz Lusowo, gdzie została zlokalizowana meta wycieczki. Tutaj uczciliśmy postać dowódcy powstania wielkopolskiego i Armii Wielkopolskiej gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, który spoczął na lusowskim cmentarzu. Uczniowie Ośrodka zapalili znicze a wszyscy uczciliśmy generała minutą ciszy. W tutejszym Muzeum Powstańców Wielkopolskich zwiedziliśmy wystawę oraz wysłuchaliśmy ciekawej opowieści miejscowego przewodnika o powstańczych losach oraz gen. Józefie Dowborze Muśnickim, który w okresie międzywojennym zamieszkał w tej okolicy. Na zakończenie wyjazdu posililiśmy się pyszną zupą pomidorową, a chętni sprawdzili swoją wiedzę o powstaniu w konkursie historycznym.

 

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn