Świąt wypełnionych radością i miłością, 
Niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia!
 
W imieniu społeczności 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
 
Maria Tomaszewska
Dyrektor Ośrodka
zyczenia2014

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn