konkurs8Dnia 30 listopada Karolina Wszołek, Daria Wyka i Kacper Kaczmarek reprezentowali nasz Ośrodek w konkursie ekologicznym „Kochajmy nasze małe ojczyzny”, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Uczniowie zostali wyłonieni w trakcie etapu szkolnego i pozytywnie przeszli etap gminny.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i organizowany jest corocznie od 2010 r. Pozwala on młodzieży zdobywać i poszerzać wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczniowie mogą rozbudzić i pogłębić swoje zamiłowanie oraz szacunek dla środowiska  i przyrody.Ważnym celem konkursu jest również uaktywnienie młodzieży i kadr pedagogicznych do działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego oraz integracja uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami gimnazjalnymi powiatu poznańskiego.
Gratulujemy zakwalifikowania się i uczestnictwa w III etapie konkursu.

 

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn