1.Odbiór świadectw maturalnych - 30 czerwiec 2017 r. godz. 12.00  sala 204 (po tym terminie odbiór świadectw w Sekretariacie Szkół Ponadgimnazjalnych)

2.Poprawkowe egzaminy maturalne.
Egzamin poprawkowy mogą zdawać uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej.
    •część pisemna – 22 sierpnia 2017 r.(wtorek) godz. 9.00
    •część ustna – 23 – 25 sierpnia 2017 r. (harmonogram zostanie podany odrębnym komunikatem po uzyskaniu wyników egzaminów maturalnych)

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn