baner kongresKongres „Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci” – zgodnie z ideą zawartą w nazwie - ma służyć rodzicom dzieci z dysfunkcjami wzroku. Wspierać ich w wymianie doświadczeń, pogłębieniu wiedzy oraz poszukiwaniu rozwiązań problemów dotyczących rodzin w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne wzrokowo. W trakcie tegorocznego kongresu będziemy wspólnie zastanawiać się nad następującymi zagadnieniami: 

Jak wspierać dziecko i rodzinę w różnych fazach rozwoju? 
Jaka pomoc jest potrzebna rodzinie, by prawidłowo funkcjonowała w środowisku lokalnym? 
Co robić, by skutecznie realizować proces wychowania dziecka niepełnosprawnego? 
Co robić, by nasze dziecko mogło lepiej zrozumieć otaczające nas środowisko? 
Te pytania stawia wielu rodziców. 
Okazja do znalezienia odpowiedzi już 10 czerwca 2017 roku podczas „II Kongresu Rodziców Dzieci Niewidomych” w Owińskach. Organizowany po raz drugi kongres, stanowi okazję do zmierzenia się z wyzwaniami, na które napotykają rodzice dzieci niepełnosprawnych. Chcemy oddać głos rodzicom, żeby mogli nie tylko wymienić się radami i pomysłami albo uzyskać wsparcie, ale także wspólnie wypracować coś, co ułatwi życie dzieciom i rodzicom. Zaproszenie na Kongres organizatorzy kierują do rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących. 

Rejestracja https://kongres-rodzicow-dzieci-niewidomych-czerwiec2017.konfeo.com/pl/groups 

 

PROGRAM

II KONGRES RODZICÓW
DZIECI NIEWIDOMYCH i SŁABOWIDZĄCYCH
„Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci”

10 czerwca 2017 r.

10.00 Otwarcie i powitanie gości

Starosta Powiatu Poznańskie  Jan Grabkowski,  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  Maria Tomaszewska, Przewodnicząca Rady Rodziców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach  Joanna Walczak

10.15 - 12.30  wystąpienia programowe

10.15 - 11.30       prof. dr hab. Bogusław Marek  – Katolicki Uniwersytet Lubelski „Integracyjne pomoce, gry i zabawy edukacyjne dla niewidomych dzieci i ich rodzin”

.

11.30 – 12.30       dr hab. Lucyna Bakiera  – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu  „Potencjał rozwojowy rodziny wobec niepełnosprawności dziecka”.

12.30 - 14.30      – przerwa kawowa, obiadowa

12.30 - 15.00       Czas na zwiedzanie Ośrodka – Park Orientacji Przestrzennej, Muzeum Tyflologiczne, spotkania z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, darmowych konsultacji prawnych, konsultacji z psychologiem pracującym w Ośrodku, skorzystanie z zaproponowanych przez specjalistyczne firmy pokazów sprzętu dla niewidomych oraz tyflografik

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn